[1]
วานิชกรอ., จันทร์เอียดจ., จำนงชอบอ. and ชาญวิถีค. 2018. การออกแบบสินค้าที่ระลึกพหุลักษณ์จากสปาและการนวดไทย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University. 22, 1 (Jun. 2018), 31-44.