[1]
พันธะพจน์ น. 2018. เสน่ห์ในความไม่สมบรูณ์ของเทคนิคโรโตสโคปแอนิเมชัน. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University. 22, 1 (Jun. 2018), 61–74.