[1]
ตังเดชะหิรัญ ช. and พุ่มอินทร์ ป. 2018. การพัฒนาความสามารถทางดนตรีด้วยเทคนิคอเล็กซานเดอร์. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University. 22, 2 (Dec. 2018), 2–15.