[1]
วิกรวงษ์วนิช ก. 2018. คู่มือช่วยในการเตรียมตัวสำหรับสอบปฏิบัติเครื่องดนตรีฮอร์นเพื่อเข้าสอบในระดับปริญญาตรีในประเทศไทย. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University. 22, 2 (Dec. 2018), 16–24.