[1]
เฟื่องวุฒิ ณ., สว่างอารมณ์ โ., พร้อมสุขกุล พ. and เนตรทิพย์ ว. 2018. ความต้องการของนักเรียนและครูต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาดนตรี กลุ่มสาระศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรุงเทพมหานครเขตภาษีเจริญ. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University. 22, 2 (Dec. 2018), 25–39.