[1]
ขันธศิริ โ. 2018. งานสร้างสรรค์บทเพลง “เดี่ยวไวโอลินในบทเพลงเขมรไทรโยค”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University. 22, 2 (Dec. 2018), 62–74.