[1]
นาควัชระ ป. 2018. การศึกษารูปแบบศิลปกรรมวัดกระซ้าย ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University. 22, 2 (Dec. 2018), 75–83.