[1]
จีนพงษ์ ส. 2018. การถ่ายทอดรำวงพื้นบ้านในจังหวัดนครสวรรค์. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University. 22, 2 (Dec. 2018), 115–132.