[1]
สุวิสุทธิ์ พ. 2018. การวิจัยเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านแนวแม่น้ำเจ้าพระยา. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University. 22, 2 (Dec. 2018), 98–114.