[1]
มุกดาม่วง อ. 2018. ศาสตร์และศิลป์แห่งการประพันธ์เพลง. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University. 22, 2 (Dec. 2018), 50–61.