[1]
Kaewpilarom, T. 2016. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าสำหรับสุภาพสตรีจากผ้าหม้อห้อมด้วยการทอแบบลายสอง. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University. 20, 1 (Jul. 2016), 80–87.