(1)
Kaewpilarom, T. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าสำหรับสุภาพสตรีจากผ้าหม้อห้อมด้วยการทอแบบลายสอง. Fine Arts Journal: SWU 2016, 20, 80-87.