มุกดาม่วงอ. ศาสตร์และศิลป์แห่งการประพันธ์เพลง. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, v. 22, n. 2, p. 50-61, 28 Dec. 2018.