[1]
รักแผน ต., “แนวทางการฝึกซ้อมเพลง Etude NO1 ของ HVilla Lobos”, Fine Arts Journal: SWU, vol. 21, no. 2, pp. 14–23, Dec. 2017.