[1]
สุนทรพิพิธ พ., “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของชายรักเพศเดียวกันที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง 2551”, Fine Arts Journal: SWU, vol. 21, no. 2, pp. 55–64, Dec. 2017.