[1]
ตังเดชะหิรัญ ช. and พุ่มอินทร์ ป., “การพัฒนาความสามารถทางดนตรีด้วยเทคนิคอเล็กซานเดอร์”, Fine Arts Journal: SWU, vol. 22, no. 2, pp. 2–15, Dec. 2018.