[1]
วิกรวงษ์วนิช ก., “คู่มือช่วยในการเตรียมตัวสำหรับสอบปฏิบัติเครื่องดนตรีฮอร์นเพื่อเข้าสอบในระดับปริญญาตรีในประเทศไทย”, Fine Arts Journal: SWU, vol. 22, no. 2, pp. 16–24, Dec. 2018.