[1]
นาควัชระ ป., “การศึกษารูปแบบศิลปกรรมวัดกระซ้าย ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา”, Fine Arts Journal: SWU, vol. 22, no. 2, pp. 75–83, Dec. 2018.