[1]
สุวิสุทธิ์ พ., “การวิจัยเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านแนวแม่น้ำเจ้าพระยา”, Fine Arts Journal: SWU, vol. 22, no. 2, pp. 98–114, Dec. 2018.