[1]
มุกดาม่วงอ., “ศาสตร์และศิลป์แห่งการประพันธ์เพลง”, Fine Arts Journal: SWU, vol. 22, no. 2, pp. 50-61, Dec. 2018.