[1]
มุกดาม่วง อ., “ศาสตร์และศิลป์แห่งการประพันธ์เพลง”, Fine Arts Journal: SWU, vol. 22, no. 2, pp. 50–61, Dec. 2018.