[1]
ก้อนแก้ว พ. 2018. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม อำเภอเมืองเชียงใหม่. มมร วิชาการล้านนา. 7, 2 (ธ.ค. 2018), 9–16.