[1]
รัตน์เลิศลบ อ. 2018. ความต้องการของครูต่อแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน. มมร วิชาการล้านนา. 7, 2 (ธ.ค. 2018), 37–47.