[1]
สุขศิริ ว. 2019. บทบาทผู้นำชุมชนกับการธำรงอัตลักษณ์ประเพณีแห่ดาวบ้านท่าแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. มมร วิชาการล้านนา. 8, 1 (มิ.ย. 2019), 17–31.