[1]
อุชุจาโร พ. 2020. วิเคราะห์พระเจ้าทรงเครื่อง ในล้านนาตามแนวพุทธศิลป์. มมร วิชาการล้านนา. 8, 2 (ม.ค. 2020), 34–41.