[1]
ทับแอน น. 2021. การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มมร วิชาการล้านนา. 10, 1 (มิ.ย. 2021), 88–94.