[1]
ราชฟู โ., ราชแพทยาคม จ. และ อุดมวิศวกุล น. 2021. การพัฒนายุทธศาสตร์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่. มมร วิชาการล้านนา. 10, 2 (ธ.ค. 2021), 57–68.