[1]
วรปญฺญาเมธี (ประทีปทอง) พ. , พรมดี ท. และ จิรธมฺโม พ. 2021. การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาในการปฏิบัติงานของหน่วยอบรมประชาชน ประจำตำบลมะเขือเเจ้ เขต 3 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน. มมร วิชาการล้านนา. 10, 2 (ธ.ค. 2021), 80–87.