[1]
นามประดิษฐ์ อ., พุทธประเสริฐ ช. และ ยงค์กมล ส. 2023. ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมแนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนา ผู้บริหารโรงเรียนในเครือสารสาสน์. มมร วิชาการล้านนา. 12, 1 (มิ.ย. 2023), 112–121.