[1]
พรมจักร์ ว. , อยู่เมือง ณ. และ ประพาน เ. 2023. ปัญหาการจัดสวัสดิการแรงงาน. มมร ล้านนาวิชาการ. 12, 2 (ธ.ค. 2023), 113–123.