(1)
อุชุจาโร พ. วิเคราะห์พระเจ้าทรงเครื่อง ในล้านนาตามแนวพุทธศิลป์. mbulncjo 2020, 8, 34-41.