(1)
พรมจักร์ ว. .; อยู่เมือง ณ.; ประพาน เ. ปัญหาการจัดสวัสดิการแรงงาน. mbulncjo 2023, 12, 113-123.