พรมจักร์ ว. .; อยู่เมือง ณ.; ประพาน เ. ปัญหาการจัดสวัสดิการแรงงาน. มมร ล้านนาวิชาการ, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 113–123, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/269458. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.