[1]
ก้อนแก้ว พ., “แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม อำเภอเมืองเชียงใหม่”, mbulncjo, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 9–16, ธ.ค. 2018.