[1]
สุขศิริ ว., “บทบาทผู้นำชุมชนกับการธำรงอัตลักษณ์ประเพณีแห่ดาวบ้านท่าแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร”, mbulncjo, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 17–31, มิ.ย. 2019.