[1]
ยังสามารถ พ., “บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณสถานเวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่”, mbulncjo, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 60–67, มิ.ย. 2019.