[1]
นามประดิษฐ์ อ., พุทธประเสริฐ ช., และ ยงค์กมล ส., “ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมแนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนา ผู้บริหารโรงเรียนในเครือสารสาสน์”, mbulncjo, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 112–121, มิ.ย. 2023.