[1]
พรมจักร์ ว. ., อยู่เมือง ณ., และ ประพาน เ., “ปัญหาการจัดสวัสดิการแรงงาน”, mbulncjo, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 113–123, ธ.ค. 2023.