กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยา ของน้ำมันงาบีบร้อนและบีบเย็นในสภาวะเร่ง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy