[1]
ดินฟ้า พ. 2013. ประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพกับผลที่มีต่อการดำรงชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์. พิฆเนศวร์สาร. 9, 1 (มิ.ย. 2013), 129–142.