[1]
หน่อหล้า เ. 2012. คำยืมภาษาจีนในภาษาไทลื้อสิบสองปันนาปัจจุบัน. พิฆเนศวร์สาร. 8, 1 (มิ.ย. 2012), 43–50.