[1]
แสนคำ ศ. 2012. การศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อความสำเร็จของธุรกิจในจังหวัดเชียงราย. พิฆเนศวร์สาร. 8, 1 (มิ.ย. 2012), 93–100.