[1]
ผิวอ่อน ช. และ ครุฑเมือง ส. 2017. การวิเคราะห์ศฤงคารรสที่ปรากฏในบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. พิฆเนศวร์สาร. 13, 2 (ธ.ค. 2017), 1–17.