[1]
ปิยนนทศิลป์ ว. 2017. ความเหมาะสมในการเปิดด่านจุดผ่านแดนถาวรไทย-เมียนมา บ้านห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน. พิฆเนศวร์สาร. 13, 2 (ธ.ค. 2017), 93–107.