[1]
รินปัญโญ อ., พูลพิพัฒน์ น. และ พันชนะ ก. 2019. วัจนภาษาคำสอนในวรรณคดีไทย เรื่อง พระอภัยมณี. พิฆเนศวร์สาร. 15, 2 (พ.ย. 2019), 55–68.