[1]
แก่นจันทร์ ว., ครุฑเมือง ส. และ วิวัฒนเศรษฐ์ เ. 2018. วาทกรรมความรุนแรงในนิทานพื้นบ้านล้านนา. พิฆเนศวร์สาร. 14, 1 (มิ.ย. 2018), 63–83.