[1]
กุลรินทร์ ป., พูลพิพัฒน์ น. และ พลมณี ศ. 2018. การสร้างภาพลักษณ์สตรีในนวนิยายไทยที่ได้รับรางวัลใน พ.ศ.2550-2559. พิฆเนศวร์สาร. 14, 1 (มิ.ย. 2018), 123–133.