[1]
กุณาวงศ์ ธ., มณีกุล จ. และ วรรณไพศาล เ. 2018. มโนทัศน์โลกศึกษาของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร. 14, 1 (มิ.ย. 2018), 167–176.