[1]
อินสาร ศ., ตุ่นแก้ว ส., อุปปินใจ ส. และ เวชชะ ป. 2019. รูปแบบการบริหารและจัดการเครือข่ายการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน) เพื่อการสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา. พิฆเนศวร์สาร. 15, 1 (มิ.ย. 2019), 123–137.