[1]
เสือหัน อ. 2019. แนวปฏิบัติที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการของสถานประกอบกิจการยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย. พิฆเนศวร์สาร. 15, 1 (มิ.ย. 2019), 151–166.